Jury III PDK

 

Janusz Dobrowolski

Jest absolwentem klasy kontrabasu Akademii Muzycznej w Gdańsku, którą ukończył w 1975 roku.  Zaraz po uzyskaniu dyplomu gdańskiej uczelni został jej wykładowcą i pedagogiem. Janusz Dobrowolski z Akademią Muzyczną w Gdańsku związany jest do dnia dzisiejszego, gdzie prowadzi klasę kontrabasu oraz zajęcia w zakresie muzyki kameralnej.W latach 1974- 1996  był pedagogiem kontrabasu w Państwowej Szkole Muzycznej Stopnia Podstawowego i Licealnego w Gdańsku ( obecnie Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia), odnosząc wiele sukcesów pedagogicznych i artystycznych.

Był długoletnim koncertmistrzem grupy kontrabasów Państwowej Opery i Filharmonii Bałtyckiej. Od 1989 roku na stałe współpracuje jako koncertmistrz – solokontrabasista i kameralista z Polską Filharmonią Kameralną Sopot.  Z wyżej wymienionymi orkiestrami występował  w najważniejszych salach koncertowych Polski i Europy oraz uczestniczył w licznych tournee’s zagranicznych m.in. w USA, Meksyku, Chinach, Japonii.

Jego uczniowie i studenci zdobywali wiele nagród i wyróżnień jako uczestnicy przesłuchań i konkursów kontrabasowych w Polsce i zagranicą. Za swą długoletnią pracę artystyczną i pedagogiczną Janusz Dobrowolski otrzymał wiele nagród i wyróżnień resortowych  oraz odznaczeń państwowych. Został odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, oraz uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.


Miloslav Gajdoš

Czeski wirtuoz i wizjoner kontrabasu, wybitny pedagog, kompozytor i juror międzynarodowych konkursów muzycznych. Urodzony na Północnych Morawach w 1948 roku. Już we wczesnym  dzieciństwie uczył się gry na skrzypcach. W wieku 15 lat rozpoczął naukę gry na kontrabasie, aby pozostać mu wiernym do dnia dzisiejszego. Miloslav Gajdos ukończył Konserwatorium w Kromeriż w klasie A. Kriża i Akademię im. Leosa Janaczka w Brnie u prof. J. Bortlicka, kształcił się także pod kierunkiem prof. Ludwiga Streichera w Wiedniu.

Od 1973 roku jest profesorem w Konserwatorium im. Vejvanowskiego w Kromeriż, wielokrotnie zasiadał w jury międzynarodowych konkursów na Węgrzech, w Niemczech i Czechach.
W latach 1977 i 1979 został laureatem Międzynarodowego Konkursu w Markneukirchen w Niemczech.
Od 1979 r. pełni funkcję dyrektora Międzynarodowego Konkursu Kontrabasowego im. Franciszka Gregory w Kromeriż.

Miloslav Gajdoš uważany jest za jednego z ojców współczesnego kontrabasu. Jest uznanym autorytetem w dziedzinie twórczości Franciszka Gregory. Opracował i jest wykonawcą większości napisanej przez tego konpozytora literatury solowej. Jako solista koncertował w Ameryce, Europie, Korei i Chinach. Miloslav Gajdoš jest także płodnym kompozytorem i aranżerem muzyki na kontrabas. Dokonał transkrypcji ponad 70 utworów m.in. koncertów Brucha i Dworzaka.

W repertuarze posiada własne kompozycje, a także transkrypcje oraz oryginalne utwory F. Gregory. Miloslav Gajdoš jest jedynym w świecie kontrabasistą klasycznym, który śpiewa równocześnie akompaniując sobie na kontrabasie. Twierdzi, że w muzyce nie ma dogmatów i każdy, kto ma solidne podstawy – może eksperymentować, bo chęć przełamywania zasad jest częścią ludzkiej natury. Regularnie koncertuje, dając recitale w Europie, Ameryce i Azji. Dysponuje szerokim repertuarem, na który składa się cała klasyka kontrabasowa oraz własne kompozycje.


prof. Leszek Sokołowski

Naukę gry na kontrabasie rozpoczął w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Białymstoku, pod kierunkiem Ryszarda Kukiełki. Studia muzyczne kontynuował w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie — Filia w Białymstoku (obecnie Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku), początkowo u Michała Stadnickiego. Dyplom pod kierunkiem prof. Andrzeja Mysińskiego uzyskał w 1985 r. Następnie swoje umiejętności doskonalił w “Mozarteum” w Salzburgu, w klasie prof. Klausa Stolla — pierwszego kontrabasisty Filharmonii Berlińskiej. Obecnie jest profesorem klasy kontrabasu, a także prodziekanem Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie; kontrabasistą (I głos) Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz nauczycielem w Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku.

Działalność koncertową prowadzi jako solista, kameralista, gra w orkiestrach symfonicznych, współpracuje z kwartetem CAMERATA, Polską Filharmonią Kameralną w Sopocie, Polską Orkiestrą Radiową w Warszawie. Jest też kierownikiem i założycielem orkiestry kameralnej „Sinfonia Academica”.

Odnosi liczne sukcesy jako pedagog. Jego uczniowie i studenci są laureatami konkursów kontrabasowych:
* Robert Zadykowicz otrzymał III nagrodę na Ogólnopolskich Przesłuchaniach w Elblągu;
* Kamil Łomasko zdobył wyróżnienie na VII Konkursie Kontrabasowym im. Adama Bronisława Ciechańskiego w Poznaniu (2002 r.) i I Ogólnopolskim Konkursie Kontrabasowym w Łodzi (2006 r.), a także II nagrodę na Ogólnopolskich Przesłuchaniach Uczniów Klas Wiolonczeli i Kontrabasu w Elblągu;
* Krzysztof Sokołowski dwukrotnie zdobył II nagrodę na konkursie w Elblągu (2002 r.) i Łodzi (2004 r. — I nagrody nie przyznano);
* Franciszek Słomka zdobył II narodę (I nie przyznano) na Ogólnopolskich Przesłuchaniach Uczniów Klas Wiolonczeli i Kontrabasu w Łodzi (2004 r.).

Jeden z jego absolwentów — Bartosz Sikorski, jest obecnie członkiem orkiestry Wiener Philharmoniker. Kilkoro jest studentami, bądź absolwentami Hochschule für Musik oraz UdK w Berlinie. Wielu spośród jego uczniów i studentów to byli lub obecni członkowie Młodzieżowej Orkiestry Unii Europejskiej oraz Orkiestry im. G. Mahlera.

Prof. Leszek Sokołowski prowadzi warsztaty, seminaria i kursy mistrzowskie w Wilnie, Łańcucie, Olsztynie i Janowcu.


Waldemar Tamowski

Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Katowicach. Studia na Wydziale Instrumentalnym w Klasie Kontrabasu prof. Stefana Nowaka ukończył w 1982 roku. Od 1978 roku jest muzykiem kontrabasistą WOSPR i TV w Katowicach ( obecnie NOSPR ).W latach 1984 –1987 prowadził Klasę Kontrabasu w Liceum Muzycznym w Katowicach. W 1987 roku został  asystentem w Klasie Kontrabasu Akademii Muzycznej w Katowicach, a w 1992 roku  uzyskujeuje stopień adiunkta.

W 1995 r. zostaje konsultantem dla szkół muzycznych I i II stopnia w zakresie gry na kontrabasie.Regularnie uczestniczy w pracach komisji Makroregionalnych Przesłuchań Klas Wiolonczeli i Kontrabasu opracowując programy, a od 1988 roku uczestniczy również w pracach Jury tych przesłuchań. Waldemar Tamowski był rózniez członkiem Jury Ogólnopolskiego Konkursu Wiolonczelowego i Kontrabasowego w Poznaniu.

Wspólnie z Centrum Edukacji Artystycznej zainicjował i opracował programowo powstanie Ogólnopolskiego Konkursu Kontrabasowego im. Wiktora Gadzińskiego w Katowicach.
W 2002 roku na zaproszenie Prof. Thomasa Martina prowadził zajęcia indywidualne i kurs mistrzowski w Guildhall School of Music & Drama w Londynie.

Jego wychowankowie i absolwenci są laureatami konkursów kontrabasowych w Poznaniu, Markneukirchen, Genewie. Są koncertującymi solistami i zajmują solowe pozycje w czołowych orkiestrach symfonicznych w Polsce i Europie; Bogusław Furtok- solo kontrabasista Radiowej Orkiestry Symfonicznej we Frankfurcie nad Menem, Sławomir Grenda- solo kontrabasista Filharmonii Monachijskiej, Aleksander Gabryś – członek „Ensemble Phenix Basel”i „X-Quartet” w Bazylei, Arkadiusz Maciejski- solo kontrabasista Orkiestry Symfonicznej w San Sebastian, Jan Kotula- solo kontrabasista NOSPR w Katowicach.