Organizatorzy

 

Stowarzyszenie
„Kultura Kociewia”

 

ul. Kościuszki 28, 83-200 Starogard Gdański

Stowarzyszenie „Kultura Kociewia” w Starogardzie Gdańskim powstało w 2000 roku jako organizacja skupiająca środowiska osób związanych z szeroko pojętą kulturą i animacją kultury (muzycy, plastycy, rzeźbiarze, animatorzy kultury itp.). Celem Stowarzyszenia jest m.in.: integracja ruchu kulturalnego na Kociewiu, kreowanie pozytywnego wizerunku regionu, ochrona dziedzictwa kulturowego regionu, prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej i naukowo-badawczej, wszechstronny rozwój kulturalny i społeczny regionu. Jego członkowie są pracownikami instytucji kultury, samorządów lokalnych i placówek oświatowych z terenu Kociewia. Stowarzyszenie Kultura Kociewia jest organizatorem wielu inicjatyw kulturalnych. Angażuje się również w wiele przedsięwzięć artystycznych m.in.

Wydawnictwa:

 • Tomik poezji Mieczysława Rachwała pt. „Szmer sosnowych igieł” (2000 r.)
 • Ufundowanie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej Jana Schulza – wybitnego regionalisty i piewcy Kociewia
 • Wydanie pocztówki okolicznościowej upamiętniającej postać Jana Schulza (2003 r)
 • Wydanie książki z cyklu „Twórcy Ludowi Kociewia ” – „Na Kociewiu Zabawa” – Opowieść o Janie Schulzu (2003 r.)
 • Wydanie książki – „O literaturze Kociewia” – (2003 r.)
 • Współwydanie katalogu wystawy fotograficznej Henryka Spychalskiego
 • Wdanie płyty Jezdóm Kociewiakam” – Kociewskie Reggae w wykonaniu Kapeli Kociewskiej i zespołu Jordan (2005 r.)
 • Wydanie Albumu z cyklu „Twórcy Ludowi Kociewia ” Regina Matuszewska – (2006 r.)

Imprezy:

 • Realizacja projektu „Zielona Szkoła” – wspólnie z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej (2003 r. i 2004 r.)
 • Festiwal Kultur „Śląsk Kociewie – Nasze Małe Ojczyzny” – (Skórcz- Żory 2003 r.)
 • „Smaki Kociewia” (Gdańsk, 2005 r.)
 • Międzynarodowy Festiwal Gry na Instrumentach Unikatowych i Byle Czym (Starogard Gdański i Gdańsk, 2004 r.- 2008 r.)
 • Letnia Szkoła Języka Angielskiego – współorganizacja (2003 r., 2004 r.)
 • Współorganizacja uroczystości „30-lecie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Starogardzie Gdańskim” (2005 r.)
 • Koncert „Folk na Kociewiu” (Starogard Gdański, 2006 r.)
 • Współtwórca projektu „Światowy Dzień Kociewia”
 • Pomorskie Dni Kontrabasowe i I Miedzyregionalny Konkurs Kontrabasowy Szkół Muzycznych I i II stopnia „Gradus Ad Parnassum” (2008 r.)

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Witolda Lutosławskiego
w Starogardzie Gdańskim

ul. Kościuszki 28, 83-200 Starogard Gdański

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. W. Lutosławskiego w Starogardzie Gdańskim powstała w 1973 roku. Początkowo swoją działalność edukacyjną szkoła prowadziła w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ulicy R. Traugutta.
W 1978 roku szkoła otrzymała budynek przy ul. T. Kościuszki 28 w Starogardzie Gdańskim, w którym mieści się do dnia dzisiejszego. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Starogardzie Gdańskim, kształci młodzież w cyklu dziecięcym (6- cio letnim) i młodzieżowym( 4-ro letnim), w specjalnościach: fortepian, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, akordeon, flet, klarnet, saksofon, trąbka, gitara. We wrzesniu 2008 r powstała również klasa perkusji.
W swojej 35 letniej historii PSM I st. w Starogardzie Gd. wykształciła wielu muzyków, którzy kontynuowali naukę w szkołach artystycznych wyższego szczebla, w tym także w akademiach muzycznych. Dużą część obecnej kadry pedagogicznej szkoły stanowią jej absolwenci. Funkcję Dyrektora placówki pełnili m.in. mgr Tytus Burczyk, mgr Elżbieta Buca, mgr Stanisław Karbowski oraz sprawujący obecnie tę funkcję- mgr Tadeusz Negowski.
Wielu absolwentów szkoły pracuje w zawodzie muzyka jako członkowie orkiestr symfonicznych, kameralnych i operowych na terenie kraju (np. Gdańsk, Bydgoszcz, Warszawa).
Część absolwentów realizuje się też w muzyce rozrywkowej.
Starogardzka szkoła muzyczna jest organizatorem wielu cennych inicjatyw kulturalnych m.in.: Starogardzkie Spotkania Kameralne, Warsztaty Klarnetowe im. prof. M. A. Pietrasa, Mała Akademia Jazzu oraz cyklu koncertów organizowanych dla mieszkańców miasta i społeczności lokalnej. Uczniowie szkoły zdobywają wiele nagród i wyróżnień na konkursach i przesłuchaniach regionalnych oraz ogólnopolskich. Od wielu lat partnerem PSM w Starogardzie Gdańskim jest Dziecięca Szkoła Muzyczna im. D. D. Szostakowicza w Kaliningradzie.
Szkoła obchodziła jubileusz 35 – lecia swojego istnienia. Uroczystości związane z jubileuszem odbyły się w marcu 2009 r.